Notebookfocus.com
  ค้นหาโดยใส่ชื่อรุ่น หรือ ยี่ห้อ (ทั้งหมด 2,347 รุ่น)
หน้าแรก Notebookfocus.com Catalog Notebook Laptop Netbook ราคากลาง Notebook laptop tablet ทดสอบ notebook netbook laptop tablet ข่าวอัพเดท Notebook laptop tablet เนื้อหาล่าสุด ติดต่อทีมงาน ส่งเครื่อง รีวิว

 
 

เอชพีเผยรายงานล่าสุด นำเสนอภูมิคุ้มกันปกป้องระบบไอทีขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพเอชพี เผยรายงานเรื่องปัจจัยเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยของโลกไซเบอร์ในปี 2553 (2010 Top Cyber Security Risks Report) ซึ่งระบุว่า อาชญากรรมบนโลกไซเบอร์มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบุกรุกระบบศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายต่างๆ ซึ่งเป็นสาเหตุให้องค์กรต้องสูญเสียเงินและข้อมูลเป็นอย่างมาก
          ในขณะที่มีรายงานด้านการโจมตีบนโลกไซเบอร์เพิ่มสูงขึ้น แต่จำนวนช่องโหว่ที่ถูกค้นพบยังคงเป็นอัตราที่อยู่ในระดับทรงตัว แต่ก็ยังนับเป็นตัวเลขที่สูงทีเดียว ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวเผยว่า อาชญากรในโลกไซเบอร์ส่วนใหญ่ จะเน้นโจมตีไปที่ช่องโหว่ของระบบรักษาความปลอดภัยที่เป็นที่รู้จักและได้ปิดรูรั่วของระบบ (patched) แล้ว ขณะที่อาชญากรที่มีความเชี่ยวชาญสูง มักจะเลือกโจมตีไปที่ช่องโหว่ใหม่ๆ ก่อนที่ผู้ให้บริการจะจัดทำเครื่องมือแก้ไขและป้องกันต่างๆ ได้ทันท่วงที
          เพื่อตอบโต้การโจมตีจากอาชญากรทั้งสองประเภท ภาครัฐและธุรกิจสามารถลดความเสี่ยงได้โดยยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย เช่น การปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ และหากมีการนำข้อมูลจากรายงานผลการวิจัยเรื่อง Zero Day initiative ของหน่วยธุรกิจ HP Digital Vaccine Labs (DVLabs) มาใช้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อองค์กรนั้นๆ
          ทั้งนี้ รายงานเรื่อง ปัจจัยเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยของโลกไซเบอร์ในปี 2553 (2010 Top Cyber Security Risks Report) ใหม่ดังกล่าวเป็นการขยายผลการศึกษาจากรายงานที่เอชพีจัดทำไปเมื่อกลางปี 2553 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแพร่ข้อมูลสำคัญแก่องค์กรต่างๆ สำหรับนำไปใช้ในการวางนโยบาย
          การรักษาความปลอดภัยเพื่อปกป้องสินทรัพย์ด้านไอทีของตน นอกจากนี้ รายงานดังกล่าวยังช่วยพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับพอร์ทโฟลิโอระบบโครงสร้างแบบผนวกของเอชพี (HP Converged Infrastructure) ให้ทันสมัย โดยผนวกรวมเทคโนโลยีดาต้าเซ็นเตอร์เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อยกระดับสภาพแวดล้อมด้านไอทีให้มีการทำงานที่ง่ายดาย ทั้งยังมีความยืดหยุ่นและคล่องตัวยิ่งขึ้น และสามารถปรับขยายระบบได้มากขึ้น ตลอดจนมีต้นทุนในการเป็นเจ้าของทั้งหมดลดลง
          รายงานดังกล่าวบ่งชี้ว่า เครื่องมือสำเร็จรูปในการเจาะระบบผ่านเว็บไซต์ (web exploit toolkits) มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจ และที่สำคัญมีการซื้อขาย “แพคเกจ” การโจมตีเช่นนี้ผ่านระบบออนไลน์ ทำให้นักโจมตีทั้งหลายสามารถเข้าถึงระบบไอทีระดับองค์กรพร้อมทั้งขโมยข้อมูลสำคัญต่างๆ ไปได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ รายงานชิ้นนี้ยังระบุอีกว่า การเจาะระบบผ่านเว็บไซต์ ถูกเลือกนำไปใช้เป็นอาวุธในการจู่โจม เนื่องจากใช้งานง่าย และมีโอกาสสำเร็จสูง
          จากข้อมูลของระบบ HP Weblnspcect ภายใต้กลุ่มผลิตภัณฑ์ HP Fortify พบว่า แอพพลิเคชั่นที่ใช้งานบนอินเทอร์เน็ตมีช่องโหว่สูงถึงครึ่งหนึ่งของช่องโหว่ด้านการรักษาความปลอดภัยทั้งหมด ทั้งยังคงแพร่ระบาดเข้าทำลายองค์กรต่างๆ อย่างไม่หยุดยั้ง โดยมีโปรแกรมเสริม (plug-in) ของระบบการจัดการคอนเท้นท์
          ที่จัดทำโดยผู้ให้บริการอื่นเป็นต้นเหตุหลักที่ทำให้เกิดช่องโหว่ของแอพพลิเคชั่นที่ทำงานบนอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ แอพพลิเคชั่นที่ใช้ในฟอรั่มการอภิปรายระบบออนไลน์และบล็อก-โฮสติ้ง อาทิ โปรแกรม Wordpress, Joomla และ Drupal เป็นหนึ่งในระบบที่ถูกโจมตีบ่อยที่สุด
          มร. ไมค์ ดอสซิน ผู้จัดการฝ่าย Advanced Security Intelligence แผนก HP DVLabs กล่าวว่า “จากการศึกษาของเอชพี พบว่า แทนที่นักโจมตีระบบจะเสียเวลาไปกับการค้นหาช่องโหว่ใหม่ๆ พวกเขาจะให้ความสำคัญกับการบุกรุกเข้าโจมตีช่องโหว่ที่ยังไม่มีการแก้ไขในปัจจุบัน ได้แก่ เว็บแอพพลิเคชั่นโซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆ และอินเทอร์เฟซแบบ เว็บ 2.0 แต่ด้วยโซลูชั่นรักษาความปลอดภัยที่โดดเด่นของเอชพี ได้แก่ HP TippingPoint, Arcsight และ Fortify พร้อมด้วยประสบการณ์อันเชี่ยวชาญทางด้านระบบบริหารจัดการวงจรแอพพลิเคชั่นและระบบการจัดการสารสนเทศของเอชพี สามารถช่วยลูกค้าป้องกันการคุกคามของโปรแกรมโจรกรรมข้อมูลล่าสุดต่างๆ ที่ทำให้ธุรกิจของลูกค้าไม่สามารถก้าวเดินหน้าได้อย่างราบรื่น”

ระเบียบวิธีการวิจัย
          HP DVLabs คือ องค์กรวิจัยชั้นนำที่ศึกษาและวิเคราะห์ช่องโหว่หรือจุดอ่อนของโปรแกรมหรือระบบไอทีต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ลูกค้าจัดทำมาตรการป้องกันล่วงหน้าเพื่อป้องกันการเจาะช่องโหว่หรือการจู่โจมที่ยังไม่มี
          การแก้ไข (zero day attacks) ทั้งนี้ HP DVLabs ใช้เทคโนโลยีวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineering) และระบบวิเคราะห์ระดับวิกฤติ (critical analysis) ชั้นนำเพื่อพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งจะนำไปใช้กับโซลูชั่นป้องกันการบุกรุกของลูกค้าได้โดยอัตโนมัติผ่านบริการ Digital Vaccine® ของเอชพี นอกจากนี้ เอชพีทำการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากการติดตั้งอุปกรณ์ IPS เพื่อตรวจจับความผิดปกติบนอินเตอร์เน็ตทั่วโลกเป็นจำนวนนับพันตัว เพื่อใช้เป็นฟิลเตอร์ป้องกันการบุกรุกในโซลูชั่นป้องกันการบุก-รุก HP TippingPoint Intrusion Prevention Systems (HP TippingPoint IPS)

ทั้งนี้ รายงานเรื่องปัจจัยเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยของโลก
          ไซเบอร์ในปี 2553 (2010 Top Cyber Security Risks Report) ใช้แหล่งข้อมูลสนับสนุน ดังนี้
          - โปรแกรมซอฟต์แวร์ HP Weblnspect ซึ่งใช้สำหรับทดสอบและประเมินผลประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยของแอพพลิเคชั่นบนอินเทอร์เน็ตรุ่นใหม่ที่มีความซับซ้อนอย่างมาก
          - โครงการวิจัยเรื่อง the Zero Day initiative ที่จัดทำโดย HP DVLabs โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย โดยระบุจุดอ่อนของซอฟต์แวร์ที่ก่อให้เกิดการบุกรุกบนโลกไซเบอร์ และการละเมิดระบบการรักษาความปลอดภัย
          - ระบบ OpenSource Vulnerability Database ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลแบบเปิดและอิสระจัดทำโดยและเพื่อประโยชน์ของชุมชนหรือคอมมูนิตี้เพื่อป้องกันช่องโหว่ในการรักษาความปลอดภัยวันที่ : 16 มิ.ย. 2554
เลอโนโว มอบอั่งเปาสุดพิเศษ ฟรี!! โปรแกรมดูหนังออนไลน์ HOLLWOOD HDTV ฉลองเทศกาลตรุษจีน
[18-กุมภาพันธ์-2558]
นับจากนี้คุณจะไม่ตกข่าวอีกต่อไป! Google Play Newsstand เปิดให้บริการในประเทศไทยแล้ว
[16-กันยายน-2558]
Sony Xperia Z3 Tablet Compact แท็บเล็ตกันน้ำ บางเฉียบ รุ่นใหม่ล่าสุดจากโซนี่
[13-พฤศจิกายน-2557]
“เอซุส” ตอกย้ำความสำเร็จ “โฟนแพด” ส่งแท็บเล็ตโทรได้อีก 2 รุ่น “Fonepad 7” และ “Fonepad Note 6” สู่ตลาดเมืองไทย
[31-ตุลาคม-2556]
มอบข้อเสนอพิเศษสุดกว่า 2,900 บาท สำหรับ iPad Air 2 ล้ำไปอีกขั้น บาง เบาเเละทรงพลัง
[21-กรกฎาคม-2559]
เอซุส Eee Pad Transformer ถึงประเทศไทยแล้ว เพียง 100 เครื่อง เท่านั้น
[15-มิถุนายน-2554]
อัสซุส แนะนำ โน๊ตบุ๊คทรงพลังเสียง N53 ตอบรับทุกองศาความบันเทิงชั้นสูง บนแพลตฟอร์มขนาดพกพา
[20-ตุลาคม-2553]
เลอโนโว จัดโปรสุดแรง จัดหนักทั้งส่วนลดและของแถม เฉพาะที่งาน Commart Joy 2016
[24-มิถุนายน-2559]
 
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น (*) :


แสดงความคิดเห็น (*) :
 
0


รีวิว HP Pavilion 15-AB004TX โน๊ตบุ๊คเพื่อความบันเทิงดีไซน์สวย จอ Full HD แรม 8 GB ฮาร์ดดิสก์ 1 TB ในราคาสมน้ำสมเนื้อ
รีวิว HP Pavilion 15-AB004TX โน๊ตบุ๊คเพื่อความบันเทิงดีไซน์สวย จอ Full HD แรม 8 GB ฮาร์ดดิสก์ 1 TB ในราคาสมน้ำสมเนื้อ
03/09/2558
รีวิว Lenovo Ideapad Y7070 โน๊ตบุ๊คเล่นเกมรุ่นใหม่ ดีไซน์สวย พร้อมจอ Full HD และระบบเสียง Dolby Digital Plus
รีวิว Lenovo Ideapad Y7070 โน๊ตบุ๊คเล่นเกมรุ่นใหม่ ดีไซน์สวย พร้อมจอ Full HD และระบบเสียง Dolby Digital Plus
16/02/2558
รีวิว Lenovo Ideapad Z5070 โน๊ตบุ๊คจอใหญ่ สเปคแรง พร้อมระบบเสียง Dolby ที่เกิดมาเพื่อสร้างความบันเทิงอย่างแท้จริง
รีวิว Lenovo Ideapad Z5070 โน๊ตบุ๊คจอใหญ่ สเปคแรง พร้อมระบบเสียง Dolby ที่เกิดมาเพื่อสร้างความบันเทิงอย่างแท้จริง
10/10/2557
รีวิว Lenovo Ideapad G4070 โน๊ตบุ๊คดีไซน์สวย สเปคแรง พร้อมด้วยระบบเสียง Dolby Digital Plus กับราคาเพียง 20,000 นิดๆ
รีวิว Lenovo Ideapad G4070 โน๊ตบุ๊คดีไซน์สวย สเปคแรง พร้อมด้วยระบบเสียง Dolby Digital Plus กับราคาเพียง 20,000 นิดๆ
29/09/2557
[รีวิว] Lenovo Y5070 โน๊ตบุ๊คเกมเมอร์ ดีไซน์ดุดัน สเปคแรง พร้อมระบบเสียง Dolby เอาใจคอเกมตัวจริง
[รีวิว] Lenovo Y5070 โน๊ตบุ๊คเกมเมอร์ ดีไซน์ดุดัน สเปคแรง พร้อมระบบเสียง Dolby เอาใจคอเกมตัวจริง
17/09/2557
Asus K541UJ-GQ636 (Black)
ราคา 14,900 บาท (16-08-2560)
Asus K541UJ-GQ624 (Chocolate Black)
ราคา 14,900 บาท (16-08-2560)
HP Pavilion 15-CC006TX
ราคา 22,900 บาท (15-08-2560)
HP Pavilion 15-CC008TX
ราคา 26,900 บาท (15-08-2560)
HP Pavilion Power 15-CB037TX
ราคา 26,900 บาท (15-08-2560)
HP Pavilion Power 15-CB035TX
ราคา 29,900 บาท (15-08-2560)
Dell Vostro 5568-W56855016TH [Gold]
ราคา 28,900 บาท (20-10-2559)
Dell Inspiron 7559-W56735716TH
ราคา 36,900 บาท (08-11-2559)
Dell Inspiron 7559-W56735715TH
ราคา 32,900 บาท (08-11-2559)
Dell Vostro V5459-W560635TH
ราคา 33,900 บาท (08-11-2559)
ลือหนักมาก! Macbook Air อาจจะถูกย...
พบมัลแวร์ตัวใหม่ ความสามารถควบคุม...
ดูข่าวในหมวดนี้ทั้งหมด >> 75 ข่าว
คำถามโลกแตก!! โน๊ตบุ๊ค หรือแท็บเล...
Sony ประกาศ!! การขอให้หยุดการใช้ง...
ดูข่าวในหมวดนี้ทั้งหมด >> 26 ข่าว
Apple เปิดตัว MacBook Pro 2016! โ...
MacBook รุ่นใหม่ เตรียมเปิดตัว 3 ...
ดูข่าวในหมวดนี้ทั้งหมด >> 556 ข่าว
Apple ประกาศราคา iPad Pro หน้าจอ ...
Apple หวังยอดขาย iPad Pro มากกว่า...
ดูข่าวในหมวดนี้ทั้งหมด >> 33 ข่าว
โบรชัวร์ Lenovo ภายในงาน Commart ...
Apple เปิดตัว MacBook Pro 2016! โ...
ดูข่าวในหมวดนี้ทั้งหมด >> 1005 ข่าว
J.I.B. SAMMER SALE มหกรรมไอทีครั้...
โปรโมชัน IT Smart Kids อัจฉริยะสร...
ดูข่าวในหมวดนี้ทั้งหมด >> 227 ข่าว
หน้าแรก (HOME)
ราคาโน๊ตบุ๊ค (Notebook Price)
แค๊ตตาล็อก โน๊ตบุ๊ค (Notebook Catalog)
ติดตามข่าวสารอัพเดทจากเรา..